Czy przydatne?

Brutto Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA (BRUTTO): Stawka, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częstotliwość opłacania składki

Czym jest Składka (brutto znaczenie w Znaczenie definicji S .