Czy przydatne?

Reinwestycja co to znaczy

Definicja REINWESTYCJA: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z Koszty manipulacyjnej

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Znaczenie definicji R .