Czy przydatne?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU co to znaczy

Definicja POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ (PIU): Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, ale również ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym

Czym jest Polska Izba Ubezpieczeń (PIU znaczenie w Znaczenie definicji P .