Czy przydatne?

Pojęcie Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE

Objaśnienie: Prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu części składek emerytalnych (ok. 1/3) i ich inwestowaniu z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla Członków OFE po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego

Czym jest Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) znaczenie w Znaczenie definicji O .