Czy przydatne?

Nabycie co to znaczy

Definicja NABYCIE: Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora

Czym jest Nabycie znaczenie w Znaczenie definicji N .