Czy przydatne?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń co to znaczy

Definicja MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE NADZORÓW UBEZPIECZEŃ: Reprezentuje organy nadzorcze z powyżej 100 krajów. Opracowuje zasady i standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezpieczeń, chroniącego interesy posiadaczy polis ubezpieczeniowych”. Stowarzyszenie jest kierowane poprzez Komitet Wykonawczy w skład którego wchodzi od 9 do 15 członków reprezentujących różne części świata. Komitet Wykonawczy reprezentuje IAIS na zewnątrz i podejmuje wszelakie decyzje konieczne do wykonania wyznaczonych zadań. Prezes  KNUiFE od 1997 należy do Komitetu Wykonawczego IAIS reprezentując interesy nadzorów ubezpieczeniowych państw Europy Środkowej i Wschodniej

Czym jest Międzynarodowe Stowarzyszenie znaczenie w Znaczenie definicji M .