Czy przydatne?

Pojęcie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE

Objaśnienie: Organ administracji rządowej. Do jego fundamentalnych zadań należą:
1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia;
2. ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych, które stanowią II filar mechanizmu ubezpieczeń socjalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych - III filara mechanizmu ubezpieczeń socjalnych”

Czym jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) znaczenie w Znaczenie definicji K .