Czy przydatne?

Początkowy Kapitał co to znaczy

Definicja KAPITAŁ POCZĄTKOWY: Pieniądze startowy zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie wartość emerytury (wyliczonej na starych zasadach), którą Zakład Ubezpieczeń Socjalnych musiałby wypłacić ubezpieczonemu, gdyby odszedł on na emeryturę w dniu 01.01.1999 r. Ta rozmiar zostanie pomnożona poprzez 12 miesięcy i poprzez średni czas dalszego trwania życia danej osoby

Czym jest Kapitał początkowy znaczenie w Znaczenie definicji K .