Czy przydatne?

Giełdowy Indeks co to znaczy

Definicja INDEKS GIEŁDOWY: Parametr opisujący stan koniunktury giełdowej. To miernik zmiany cen obejmujący wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy sektorowe

Czym jest Indeks giełdowy znaczenie w Znaczenie definicji I .