Czy przydatne?

Pojęcie Wzrostu Stabilnego Fundusz

Objaśnienie: Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe

Czym jest Fundusz stabilnego wzrostu znaczenie w Znaczenie definicji F .