Czy przydatne?

Pojęcie Obligacji Fundusz

Objaśnienie: Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji

Czym jest Fundusz obligacji znaczenie w Znaczenie definicji F .