Czy przydatne?

Inwalidztwo Trwałe Częściowe co to znaczy

Definicja CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO: Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach)

Czym jest Częściowe trwałe inwalidztwo znaczenie w Znaczenie definicji C .