Czy przydatne?

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa co to znaczy

Definicja CENA ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa

Czym jest Cena odkupienia jednostki znaczenie w Znaczenie definicji C .