Czy przydatne?

Depozytariusz Bank co to znaczy

Definicja BANK DEPOZYTARIUSZ: Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu

Czym jest Bank Depozytariusz znaczenie w Znaczenie definicji B .