Czy przydatne?

Funduszu Aktywa co to znaczy

Definicja AKTYWA FUNDUSZU: Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw

Czym jest Aktywa Funduszu znaczenie w Znaczenie definicji A .