Definicje o miejscu pracy na R

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Egzotermiczna Reakcja Dla pracownika przemiana fizyczna lub chemiczna, w której energia oddawana jest przez reagenty do ototczenia, np. spalanie
 • Definicja Endotermiczna Reakcja Dla pracownika przemiana fizyczna lub chemiczna, wktórej energia jest pobierana przez reagenty z otoczenia
 • Definicja Retencja Dla pracownika czasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód lub ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny
 • Definicja Rota Dla pracownika zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej
 • Definicja Bojowy Rozkaz Dla pracownika działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej
 • Definicja Rozpoznanie Dla pracownika zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia
 • Definicja Bojem Rozpoznanie Dla pracownika równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej fazy działań w sytuacji dużego zagrożenia
 • Definicja Ogniowe Rozpoznanie Dla pracownika działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
 • Definicja Ratownicze Rozpoznanie Dla pracownika zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia oraz określenia możliwości udzielania skutecznej pomocy
 • Definicja Szczegółowe Rozpoznanie Dla pracownika działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania
 • Definicja Wodne Rozpoznanie Dla pracownika działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania
 • Definicja Wstępne Rozpoznanie Dla pracownika ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania
 • Definicja Pożaru Się Rozprzestrzenianie Dla pracownika przyrost powierzchni lub objętości pożaru
 • Definicja Pożaru Rozwój Dla pracownika intensyfikacja procesu spalania
 • Definicja Rzaz Dla pracownika szczelina powstająca w drewnie wskutek częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Rzaz, Rozwój Pożaru, Rozprzestrzenianie Się Pożaru, Rozpoznanie Wstępne, Rozpoznanie Wodne, Rozpoznanie Szczegółowe, Rozpoznanie Ratownicze, Rozpoznanie znaczenie.

Co to jest Rzaz, Rozwój Pożaru, Rozprzestrzenianie Się Pożaru słownik.