Definicja: Kinetyczne spalanie

Czy się przydało?

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, przy której czas spalania zależy tylko od szybkości reakcji chemicznej między tlenem a ciałem palnym.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S

A te pojęcia znasz?

  • ELEWACJA » zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami
  • FAZA POŻARU » etap (stadium) pożaru charakteryzujący się pewnymi stanami
  • POŻAR W ZARODKU » pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce powstania
  • KARY PORZĄDKOWE » środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane przez komendantów
  • FILAR » pionowa podpora wszelkich konstrukcji budowlanych, np. mostów

Co znaczy SPALANIE KINETYCZNE? opis

Szkolenia BHP, okresowe.