Definicja: Całkowite spalanie

Oceń przydatność:

   

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu szkoleń BHP na literę S

Szkolenia BHP Wrocław:

  • POŻAR » niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym
  • TEMPERATURA ZAPŁONU » najniższa temperatura, przy której wytworzona mieszanina par cieczy z
  • DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB) » osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy
  • ROTA » dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu
  • ŻAR » 1) materiał palnyc spalający się bezpłomieniwo; 2) faza spalania

Co znaczy SPALANIE CAŁKOWITE? opis

Szkolenia BHP Wrocław, okresowe.