Definicja: Całkowite spalanie

Oceń przydatność:

   

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu szkoleń BHP na literę S

Szkolenia BHP Wrocław:

  • KARY DYSCYPLINARNE » środki dyscyplinujące, jak: nagana, pozbawienie możliwości
  • UDARNOŚĆ » odporność materiału na pęknięcie przy uderzeniu
  • KONDENSACJA » 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary lub gazu w
  • ZASTĘP » pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca
  • STANOWISKO BOJOWE » miejsce,w którym ratownik wykonuje określone działania wynikające z

Co znaczy SPALANIE CAŁKOWITE? opis

Szkolenia BHP Wrocław, okresowe.