Definicja: Całkowite spalanie

Czy się przydało?

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S

A te pojęcia znasz?

  • ZAGROŻENIE POŻAROWE » zespół czynników określonych stosownymi parametrami,mających wpływ na
  • RETENCJA » czasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód lub ścieków w zbiorniku, w
  • AEROZOL » zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie
  • POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY » pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i

Co znaczy SPALANIE CAŁKOWITE? opis

Szkolenia BHP, okresowe.