Czy przydatne?

Definicja Całkowite spalanie

Co oznacza: reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia jak SPALANIE CAŁKOWITE z zakresu BHP na literę S.