Czy przydatne?

Definicja Całkowite Spalanie

Co oznacza: reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Czym jest SPALANIE CAŁKOWITE znaczenie w Słownik definicji S .