Definicja: Całkowite spalanie

Czy przydatne?

reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S.

A te pojęcia znasz?
  • ELEWACJA zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami
  • STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnej z
  • DYFUZJA samorzutne mieszanie się składników układu w wyniku chaotycznego
  • ROZWÓJ POŻARU intensyfikacja procesu spalania

Co znaczy SPALANIE CAŁKOWITE? opis

www.Definicja.org 2013-2015 © Węgla dwutlenek jest spalania całkowitego produktem spalaniu dlszemu ulegają nie produkty której podczas tlenem z palnej substancji łączenia reakcja
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.