Czy przydatne?

Definicja Całkowite spalanie

W prawie pracy: reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S.