Definicja: Całkowite spalanie

Czy się przydało?

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, podczas której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Produktem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S

A te pojęcia znasz?

  • KAWITACJA » zjawisko polegające na powstawaniu wewnątrz przepływającej cieczy
  • POŻOGA » pożar rozprzestrzeniający się z dużą prędkością i obejmujący znaczne
  • KARTA DOJAZDOWA » dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej

Co znaczy SPALANIE CAŁKOWITE? opis

Szkolenia BHP, okresowe.