Definicja: Pożar

Czy się przydało?

- niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę P

A te pojęcia znasz?

  • GGW » górna granica wybuchowości
  • KAUSZA » chomątko, metalowy ochraniacz pętli na końcu linki strażackiej
  • LINIA ZASILAJĄCA » linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy
  • ZOBOJĘTNIANIE » proces zachodzący przy dodawaniu do nadmiaru kwasu (zasady) takiej
  • SZTOLNIA » poziome lub lekko nachylone wyrobisko korytarzowe umożliwiające

Co znaczy POŻAR? opis

Szkolenia BHP, okresowe.