Czy przydatne?

Definicja Pożar

W prawie pracy: niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę P.