Czy przydatne?

Definicja Średni Pożar

Co oznacza POŻAR ŚREDNI: występuje, jeżeli w jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 71 do 300 m2 albo objętości od 351 do 1 500 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o pow. ponad 1 ha i nie większej niż 10 ha albo jeśli podano 5?12 prądów gaśniczych

Czym jest POŻAR ŚREDNI znaczenie w Słownik definicji P .