Definicja: Loggia

Czy się przydało?

- wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona przez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę L

A te pojęcia znasz?

  • UGRUPOWANIE BOJOWE » ustawienie sił i środków do wykonania zadania bojowego, realizowane w
  • AEROZOL » zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie
  • KOLEKTOR » główna rura zbiorcza dużych rozmiarów z szeregiem odgałęzień
  • KATALIZA » proces przyspieszania lub opóźniania reakcji chemicznej po wpływem

Co znaczy LOGGIA? opis

Szkolenia BHP, okresowe.