Definicja: Wybuchowości granica dolna

Czy się przydało?

- najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę D

A te pojęcia znasz?

  • ELEWACJA » zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami
  • STREFA POŻAROWA » to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar
  • RETENCJA » czasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód lub ścieków w zbiorniku, w
  • LOKALIZACJA POŻARU » powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie

Co znaczy DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI? opis

Szkolenia BHP, okresowe.