Definicja: Wybuchowości granica dolna

Czy się przydało?

- najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę D

A te pojęcia znasz?

  • UGRUPOWANIE BOJOWE » ustawienie sił i środków do wykonania zadania bojowego, realizowane w
  • AEROZOL » zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie
  • KOLEKTOR » główna rura zbiorcza dużych rozmiarów z szeregiem odgałęzień
  • KATALIZA » proces przyspieszania lub opóźniania reakcji chemicznej po wpływem

Co znaczy DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI? opis

Szkolenia BHP, okresowe.