Czy przydatne?

Definicja Wybuchowości granica dolna

Co oznacza: najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego.

Inne zagadnienia jak DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI z zakresu BHP na literę D.