Definicja: Wybuchowości granica dolna

Oceń przydatność:

   

- najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego.

Inne zagadnienia z zakresu szkoleń BHP na literę D

Szkolenia BHP Wrocław:

  • DZIAŁANIA RATOWNICZE » czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a także
  • ADSORBENT » substancja stała o właściwościach chłonnych, na której powierzchni
  • ADSORPCJA » gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w
  • ZMIANA SŁUŻBOWA » zespół ratowników pełniących służbę w układzie zmianowym
  • DOWÓDCA ZMIANY » ratownik wyznaczony do kierowania zmianą służbową

Co znaczy DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI? opis

Szkolenia BHP Wrocław, okresowe.