Definicja: Wybuchowości granica dolna

Oceń przydatność:

   

- najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego.

Inne zagadnienia z zakresu szkoleń BHP na literę D

Szkolenia BHP Wrocław:

  • AEROZOL » zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie
  • DYSPOZYTOR » funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku kierowania
  • POŻAR » niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym
  • ROZPOZNANIE BOJEM » forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym

Co znaczy DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI? opis

Szkolenia BHP Wrocław, okresowe.