Definicje i słownik ekonomiczny na K

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Początkowy Kapitał Pojęcie której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie wartość emerytury (wyliczonej na starych
  • Co to znaczy Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE Pojęcie interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia; 2. ochrona interesów członków
  • Co to znaczy Rejestru Otwarcie Korespondencyjne Pojęcie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu. Formularz otwarcia rejestru jest popularny na
  • Co to znaczy Akwizycji Koszty Pojęcie Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy
  • Co to znaczy Karencja Pojęcie czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa się zdarzenia objętego odpowiedzialnością
  • Co to znaczy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KPWiG Pojęcie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, organizacja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego i ochrony interesów inwestorów
  • Co to znaczy Zamiana Konwersja Pojęcie wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa jednostki
  • Co to znaczy Wykupu Kwota Pojęcie Stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaci ubezpieczonemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Kwota Wykupu, Konwersja (Zamiana), Komisja Papierów Wartościowych I Giełd Kpwig, Karencja, Koszty Akwizycji, Korespondencyjne Otwarcie Rejestru, Komisja przykłady.

Co to jest Kwota Wykupu, Konwersja (Zamiana), Komisja Papierów tłumaczenie.