Czy przydatne?

Co to jest Złożone Podrzędnie Zdanie

Co oznacza ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE: złożona jest zdwu albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada na pytanie kto?, co?, na przykład Narażał się na drwiny ten, kto postąpił odmiennie; b) orzecznikowe - ustala orzecznik wypowiedzenia nadrzędnego wyrażony zaimkiem, podobnie odpowiada na pytanie jaki jest?, kim jest?, czym jest?, na przykład On już jest taki, iż obyle co się obraża; c) przydawkowe - zastępuje albo uzupełnia przydawkę wypowiedzenia nadrzędnego. Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, na przykład Pojadę na obóz zMichałem, który jest moim przyjacielem; d) dopełnieniowe - jest określeniem czasownika znajdującego się wwypowiedzeniu nadrzędnym, na przykład Stare przysłowie głosi, iż przyjaciół poznaje się wbiedzie; e) okolicznikowe - zastępuje albo uzupełnia okolicznik wypowiedzenia nadrzędnego, ustala występujący wnim czasownik (rzadziej przymiotnik albo przysłówek), zktórym tworzy związek taki, jak okolicznik zwyrazem określanym, iodpowiada na pytania kiedy?, odkąd?, dopóki?, wjaki sposób?, po co?, na co?, oile?, mimo co?, pod jakim warunkiem?; wyróżniamy rodzaje zdań okolicznikowych: miejsca, czasu, powody, celu, metody, warunku, przyzwolenia, stopnia albo miary, skutku

Czym jest zdanie podrzędnie złożone znaczenie w Słownik pisownia Z .