Czy przydatne?

Co to jest Bohdan Józef Zaleski

Co oznacza ZALESKI JÓZEF BOHDAN: pisarz romantyczny; debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w"Dzienniku Wileńskim". Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka Mazepy (1825), publikował wwarszawskich czasopismach, cenili go między innymi M. Mochnacki iA. Mickiewicz. Reprezentował tak zwany ukraińską szkołę pisarzy (fascynacja pejzażem: step, Kozak na koniu, i folklorem ihistorią Ukrainy) wspólnie zS.Goszczyńskim, A. Malczewskim ipoetą ukraińskim T. Szewczenką. Na emigracji we Francji przebywał od 1832 r., przyjaźniąc się zA. Mickiewiczem, kontynuując twórczość lit. Popularnością cieszyły się jego stylizacje, parafrazy ludowych pieśni ukraińskich wzbogacane melodyjnością, muzyką (między innymi F. Chopina), na przykład Duch od stepu (1836), wktórym wyraził ideę podtrzymywania więzi ludu ztradycją. Mickiewicz wswoich prelekcjach paryskich przyznał Z. pierwszeństwo pośród pozostałych pisarzy narodów słowiańskich, polemizował ztą opinią między innymi J. Słowacki wartykule Opoezjach Bohdana Zaleskiego i wdygresjach zamieszczonych wBeniowskim. Literatura Z.inspirowała T. Lenartowicza, W. Pola, W. Syrokomlę, M. Konopnicką i pisarzy Młodej Polski

Czym jest Zaleski Józef Bohdan znaczenie w Słownik pisownia Z .