Czy przydatne?

Co to jest Bogdan Zakrzewski

Co oznacza ZAKRZEWSKI BOGDAN: historyk lit., edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952); redaktor naczelny "Pamiętnika Literackiego" (od 1960) i"Prac Literackich" (od 1961); kluczowym obiektem badawczych zainteresowań Z. jest lit. romantyczna, zwł. życie itwórczość A. Fredry, na przykład Fredro ifredrusie (1974), Fredro zparadyzu (1976), A.Fredry Zapiski starucha (1991), Spowiednicy Mickiewicza iFredry (1994), i A.Mickiewicza, na przykład Mickiewicz wWielkopolsce (1949), Pan Tadeusz, a więc Jeszcze Polska nie zginęła (1984), J. Słowackiego, na przykład Sądy współczesnych otwórczości Słowackiego (1963). Badania nad pol. pieśniami patriotycznymi zaowocowały książkami: "Palen na cara". Opolskiej literaturze patriotycznej XIX w. (1979), Gdy naród do boju G. Ehrenberga (1979), "Boże, coś Polskę" Antoniego Felińskiego (1983). Wyjątkową dziedziną fascynacji Z. jest lit. regionalna, folklor itradycje lit. Dolnego Śląska, na przykład Tematy śląskie. Rozprawy iszkice (1980), Przechadzki po XIX-wiecznym Wrocławiu (1989), Słowacki we Wrocławiu (1992)

Czym jest Zakrzewski Bogdan znaczenie w Słownik pisownia Z .