Czy przydatne?

Co to jest Wolny Wiersz

Co oznacza WIERSZ WOLNY: typ wiersza oswobodnej budowie rytmicznej, wktórym nie obowiązują jakiekolwiek schematy. Wspólne cechy w.w. to: bezrozmiarowość (zróżnicowana długość wersów), nienumeryczność, brak określonych rygorów rytmicznych (rachunku sylab, stóp, zestrojów akcentowych) inasycenie semantyką. Oukładzie graficznym ipodziale strofy na wersy decyduje pisarz (wg jego uznania wers może, lecz może pokrywać się ze zdaniem); typowy dla literaturze współcz., na przykład J.Przybosia, T. Różewicza, M. Białoszewskiego

Czym jest wiersz wolny znaczenie w Słownik pisownia W .