Co to jest Wolny wiersz

Czy się przydało?

» typ wiersza oswobodnej budowie rytmicznej, wktórym nie obowiązują żadne schematy. Wspólne cechy w.w. to: bezrozmiarowość (zróżnicowana długość wersów), nienumeryczność, brak ustalonych rygorów rytmicznych (rachunku sylab, stóp, zestrojów akcentowych) inasycenie semantyką. Oukładzie graficznym ipodziale strofy na wersy decyduje poeta (wg jego uznania wers może, ale nie musi pokrywać się ze zdaniem); typowy dla poezji współcz., np. J.Przybosia, T. Różewicza, M. Białoszewskiego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę W

Język polski w szkole:

  • Związek Literatów Polskich, ZLP » stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych imaterialnych
  • przekład » sztuka przełożenia dzieła lit. z jednego języka na drugi, np
  • madrygał » świecka forma muzyki wokalnej występująca wokresie renesansu

Co oznacza wiersz wolny?

Co to znaczy wiersz wolny.