Czy przydatne?

Co to jest Sylabotoniczny Wiersz

Co oznacza WIERSZ SYLABOTONICZNY: rodzaj wiersza regularnego, wktórym podstawę rytmu tworzą: stała liczba sylab i stałe miejsce sylab akcentowanych; jednostką rytmu jest stopa, a więc dwie, trzy albo cztery sylaby zgrupowane wokół jednej sylaby akcentowanej; przeważnie użytkowane stopy to: jamb, na przykład Znad ciemnej rzeki Staffa; trochej, na przykład Jakże ja się uspokoję Wyspiańskiego; amfibrach, na przykład Ioczy wilgotne Broniewskiego; daktyl (---); peon III (----), na przykład Elegia ochłopcu polskim Baczyńskiego. W.s. wliryce jest typowy dla XIX w., aktualny przeważnie wkrótkich utworach lirycznych, utrzymanych wjednym nastroju, w pierwszej kolejności stylizowanych pieśniowo, na przykład wpoezji W. Pola, T. Lenartowicza, M. Konopnickiej

Czym jest wiersz sylabotoniczny znaczenie w Słownik pisownia W .