Czy przydatne?

Co to jest Trawestacja

Co oznacza TRAWESTACJA: przeróbka powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru dzieła lit., na przykład t. horacjańskiego motywu Exegi monumentum jest pieśń XXIV J.Kochanowskiego, wiersz A. Mickiewicza "Świeci się pomnik mój nad szklany Puław dach", J. Tuwima Do losu, K.I.Gałczyńskiego Pieśni, A. Słonimskiego Exegi monumentum, J.M. Rymkiewicza ztomu Thema regium; horacjańską złotą myśl non omnis moriar (nie wszystek umrę) strawestował Cz. Miłosz w trakcie wręczania Nagrody Nobla (1980) słowami: "O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie / Wzmianka wczternastym tomie encyklopedii / Wpobliżu setki Millerów iMickey Mouse". Autotrawestacją Hymnu do miłości ojczyzny (inc.: "Święta miłości kochanej ojczyzny") jest wMonachomachii startowy wers: "Wdzięczna miłości kochanej szklenice" T. bywa używana wpoemacie heroikomicznym, satyrze, kabarecie lit., szopce polit., wparodiach lektur szkolnych

Czym jest trawestacja znaczenie w Słownik pisownia T .