Czy przydatne?

Co to jest Alternatywny Teatr

Co oznacza TEATR ALTERNATYWNY: różnego rodzaju niekonwencjonalne ekipy teatralne tworzące poza ogólnym systemem teatru repertuarowego. Termin ten obejmuje różne ustalenia (teatr otwarty, teatr kontrkulturalny), wywodzi się zkultury alternatywnej, która zaistniała wlatach 60. jako zdarzenie kontrkultury. Miał wielki wpływ na współczesną wizję teatru (na przykład The Living Theatre), kształtując wizję współuczestnictwa wsztuce. Zobacz także Druga Reforma Teatru

Czym jest teatr alternatywny znaczenie w Słownik pisownia T .