Czy przydatne?

Co to jest Szymonowic Szymon, pseud. Simon Simonides

Co oznacza SZYMONOWIC SZYMON, PSEUD. SIMON SIMONIDES: pisarz związany zkanclerzem ihetmanem ogromnym koronnym J. Zamoyskim, nobilitowany w1590, obdarzony poprzez króla Zygmunta III tytułem Pisarz Regius. Wlatach 1593-1605 organizator Akademii Zamojskiej, biblioteki idrukarni wzałożonym poprzez hetmana Zamościu. Twórczość zaczął w trakcie studiów wKrakowie. Zestaw pieśni Flagellum livoris (Bicz na zawiść, 1588) napisał na cześć zwycięstwa Zamoyskiego pod Byczyną, poemat Aelinopaean (1589) to pochwała zbrojnych rozpraw hetmana zTatarami. Sz. był autorem okolicznościowych wierszy, między innymi na ślub Zygmunta III Wazy iAnny Austriaczki Epithalamion (1592) i na ślub hetmana zB. Tarnowską Repotia Zamościana, dramatów z łaciny Castus Ioseph (1587) iPentesilea (1618). Twórczość Sz. to również wiersze patriotyczne, na przykład napisany po polsku Rytm po pogromieniu na teraźniejsze rozruchy, będący krytyką polityki króla iwezwaniem do zgody po rokoszu Zebrzydowskiego (1606-07). Pierwsza polska sielanka Ślub (1593) to zwiastun arcydzieła sielankopisarstwa pol., tytułowych Sielanek (1614, między innymi Żeńcy, Kołacze), uznanych za wzór gatunku, cenionych inaśladowanych poprzez późniejszych artystów

Czym jest Szymonowic Szymon, pseud znaczenie w Słownik pisownia S .