Czy przydatne?

Co to jest Wisława Szymborska

Co oznacza SZYMBORSKA WISŁAWA: pisarka reprezentująca nurt intelektualny, laureatka Nagrody Nobla (1996), lekarz h.c. Uniwersytetu Poznańskiego. Współredaktor "Życia Literackiego" (1952-66) iautorka zamieszczanych tam stałych felietonów Lektury nadobowiązkowe (1968- 81, wyd. książkowe 1973-81), pod pseudonim Stańczykówna publikowała wparyskiej "Kulturze". Debiutowała wierszem Szukam słowa (1945), dwa pierwsze tomy Dlatego żyjemy (1952) iPytania zadawane sobie (1954) mają charakter przygody z socrealizmem, której wartość jasno ocenił A. Sandauer: "wydają się wogóle tak odmienne, jak gdyby wyszły spod innego pióra". Właściwy debiut Sz. przypada na 1957, kiedy to ukazał się tomik Wołanie do Yeti, apoetka wybrała postawę obserwatora zfiloz. dystansem do paradoksów tkwiących wsytuacji człowieka. Jej twórczość jest swoistą grą pomiędzy wieloma ujęciami tego samego tematu, zawsze mieszczącego się wkręgu spraw egzystencjalnych, jej sposób widzenia ma postać subtelnej ironii, żartu. Ukazało się kilka wyborów wierszy Sz., atakże tomy: Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelaki wypadek (1972), Ogromna liczba (1976), Ludzie na moście (1986), Koniec ipoczątek (1993). Z wyjątkiem wielkości iznaczenia tematyki utworów zwracają one uwagę oryginalnością językową, autorka posługuje się szablonem mowy potocznej, neologizmami, aliteracją, antytezą, paralelą, prowokacyjnie zestawia kontrasty, potrafi operować wyszukaną prostotą, regularnie lapidarnością sformułowania

Czym jest Szymborska Wisława znaczenie w Słownik pisownia S .