Czy przydatne?

Co to jest Sztuki Dla Sztuka

Co oznacza SZTUKA DLA SZTUKI: hasło wyrażające postawy estetyczne wsztuce XIX w.; jego postulatywny ipolemiczny charakter daje mu cechy programu artystycznego: uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość sztuki i respektowanie praw twórcy do wypowiadania wdziele treści indywidualnych (sztuka niezależna od zobowiązań pozaestetycznych: etycznych, socjalnych, poznawczych, dydaktycznych, traktowana jako wartość sama wsobie). W2. poł. XIX w. sz.d.sz. staje się ideą wielu estetyk, prądów iszkół artystycznych; wPolsce reprezentują ją pisarze idziennikarze wartykułach-manifestach: Z. Przesmycki (pseudonim Miriam), Harmonie idysonanse, Maurycy Maeterlinck ijego stanowisko we współczesnej literaturze belgijskiej (1891), podkreśla estetykę harmonii, postawę kontemplacyjną, nastawienie na treści metafizyczne pojmowane wduchu platońskim; S. Przybyszewski wConfiteor. O"nową" sztukę (1899) uwydatnia estetykę dysharmonii, nastawienie na spontaniczną ekspresję treści psychicznej; wujęciu obu autorów sz.d.sz. stała się wyrazem negacji socjalnej funkcji sztuki - romantycznego pojmowania "rządu dusz" (konfliktu twórców ze społeczeństwem) i aprobaty dwu postulatów: życia opartego na kulcie sztuki iwartościach estetycznych (autonomia sztuki jako forma ucieczki twórcy przed uniformizacją, standaryzacją ikomercjalizacją) i estetyzmu, elitaryzmu, "arystokratyzmu ducha" jako obowiązku iideału poety. Podkreślano związek literaturze zmalarstwem (z parnasizmem) imuzyką (symbolizmem). Poetycki manifest sz. jako najwyższej wartości wyrażał między innymi wiersz K. Przerwy Tetmajera Evviva larte ("niech żyje sztuka"); również literatura A.Langego iJ. Żuławskiego. Hasło odegrało pozytywną rolę weuropeizacji pol. sztuki, było równocześnie próbą zweryfikowania poglądów na miejsce sztuki wnowoczesnej cywilizacji

Czym jest sztuka dla sztuki znaczenie w Słownik pisownia S .