Czy przydatne?

Co to jest Artystyczne Szkoły

Co oznacza SZKOŁY ARTYSTYCZNE: 1) uczelnie artystyczne, akademie sztuk, na przykład najstarsza we Włoszech, zał. w1577 r. Akademia Świętego Łukasza; franc. col Nationale Suprieure des Beaux-Arts, zał. wParyżu wkońcu XVIII w.; 2) uczelnie iinstytuty artystyczne ookreślonym programie artystycznym, na przykład Bauhaus; 3) ugrupowania twórców działających wtym samym czasie, którym przyświeca podobna ideologia ipodobne cele artystyczne, na przykład barbizończycy, prerafaelici, rodzina Carraci; 4) nurt wmalarstwie albo rzeźbie zainicjowany poprzez uczniów inaśladowców jakiegoś wybitnego twórcy, na przykład caravaggionizm czy synowie inaśladowcy P. Bruegela St

Czym jest szkoły artystyczne znaczenie w Słownik pisownia S .