Czy przydatne?

Co to jest Andrzej Szczypiorski

Co oznacza SZCZYPIORSKI ANDRZEJ: prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych, publicysta. Debiutował tomem Ojcowie epoki iinne opowiadania (1955), później ukazały się jego reportaże ifelietony zatytułowane Zdaleka iz bliska (1957). Kolejny faza twórczości to powieści Czas przeszły (1961), Godzina zero (1961), Ucieczka Abla (1962), Lustra (1963), Za murami Sodomy (1963) dotyczące stosunków pol.-niem. zperspektywy II wojny światowej. Zawierają one szerokie tło psychologiczne, autor próbuje wyjść poza nacjonalistyczne stereotypy iukazać, jak strach izagrożenie mogą pchnąć człowieka do niecnych czynów. Szczególnie cenne wtwórczości Sz. są powieści Msza za miasto Arras (1971), anade wszystko Start (1986), znana poza granicami jako Piękna pani Seideman. Pierwsza, posługując się realiami XV w., porusza problem totalitaryzmu wogóle, aczkolwiek można ją odbierać także jako powieść hist., psychologiczną ifiloz.-metafizyczną. Druga z kolei, rzecz oŻydach, Niemcach iPolakach uwikłanych wwydarzenia najnowszej historii występuje przeciw schematom, okrucieństwu inacjonalizmowi. Zbogatego dorobku pisarskiego Sz. należy jeszcze wymienić między innymi opowiadania Amerykańska whiskey (1987), doświadczenia czasu internowania Znotatnika stanu rzeczy (1985) i powieść omechanizmie politycznej prowokacji Noc, dzień inoc (1991). Autoportret zkobietą (1994) to rozważania psychologiczno-obyczajowe. Utwory sensacyjne publikował pod pseudonim Maurice S. Andrews

Czym jest Szczypiorski Andrzej znaczenie w Słownik pisownia S .