Czy przydatne?

Co to jest Kosmicznych Zjawisk Symbolika

Co oznacza SYMBOLIKA ZJAWISK KOSMICZNYCH: jej podstawę stanowi naturalna symbolika kosmosu, poprzez którą każdy człowiek (wg chrześc. filozofii) może dojść do poznania Boga, ma sedno historioznawczy; wkosmosie, który Bóg powołał do istnienia poprzez swe stwórcze "Niech się stanie", wszystko jest symbolem, aw nim żywioły: Woda - znak chaosu, zmienności, bezmiaru możliwości, uzdrowienia; źródło życia, zmartwychwstania, odrodzenia ducha iciała, zwierciadło prawdy, mądrości, dobra izła; wBiblii jest siłą niszczącą albo budującą (Rdz 2,10-14; Rdz 1,2; Wj 17,1-8). Symbolikę wody rozpoznajemy także wantycznych inskrypcjach nagrobnych, wmalarstwie katakumbowym, płaskorzeźbie sarkofagowej, wsztuce mozaikowej, rzeźbie. Wśredniowieczu, zwł. wkarolińskim malarstwie książkowym, dostępny był motyw pijących wodę gołębi albo pawi. Powietrze - znak nieskończoności, wieczności, nieba, kontemplacji, pamięci duszy, natchnienia; żywioł najdelikatniejszy, potęga natury opisywana wBiblii na różne metody, na przykład wiatr jest symbolem Ducha Św. (Dz 2,2-4); wsztuce pogańskiej ichrześc. występuje personifikacja wiatru wcałej postaci ludzkiej lub do pasa, zwydętymi policzkami, dmącej wmuszlę lub wróg. Ogień - znak światła, słońca, ciepła, Boga-Stwórcy (Ps 30,16; Łk 3,16), lecz również ducha zła, piekła, kary, męczeństwa; znany wstarożytności, wrel. hinduskiej znak istoty boskiej, wmitach antycznych znak paleniska domowego, życia rodziny ipaństwa (gr. Hestia, rzym. Vesta). Ziemia - dawczyni życia, płodności, orki, siewu, duchowości, skarbnica bogactw; część widzialnego uniwersum (Rdz 1,1), zktórej Bóg stworzył człowieka (Rdz 2,7) "na swój obraz"; matka-ziemia jest wsztuce chrześc. postacią kobiecą zrogiem obfitości, owocami, kłosami lub dwojgiem dzieci ssących jej piersi; ziemia znajduje się pod stopami Chrystusa jako świadek Jego zgonu krzyżowej. Dwie przestrzenie ziemi: pustynia igóry, są poszerzeniem żywiołu przyrody, mają swe miejsce wbibl. symbolice, pustynia jako morze piasku iskał, miejsce pustki, milczenia, niezależności, czasem tułaczki, zagubienia celu życia, samotności; góra to znak stałości, niewzruszoności, światła, mistyki, mądrości, wzniosłych myśli, medytacji, miejsce święte: ateński Akropol, Ararat (pamiątka potopu), Athos na Płw. Chalcydyjskim, Biała Góra Celtów, Borobudur, buddyjska wśrod. Jawie, irańska Damarwand, Ida, święta góra Greków; wBiblii górą świętą jest między innymi Synaj, na której Bóg zawierając przymierze zczłowiekiem, przekazał Dekalog

Czym jest symbolika zjawisk kosmicznych znaczenie w Słownik pisownia S .