Czy przydatne?

Co to jest Liczb Symbolika

Co oznacza SYMBOLIKA LICZB: magia liczb, mistyka liczb, liczby święte; układ symboli użytkowany od wieków wnauce, kulturze, dziele lit., również treść albo idea tego, co reprezentuje znak albo zbiór symboli. WKsiędze Mądrości (11,20) czytamy: "Aleś Ty wszystko urządził wg miary iliczby, iwagi" - formuła stanowi słowo Bożego porządku świata, stąd idea liczby, która wantyku pogańsko-rzym. ichrześc. była obrazem świata, nabierając metafizycznej doniosłości, stanowiła imponujące tło dla kompozycji liczbowej wlit., sztukach pięknych, wmagii iwe wszystkich religiach. Mistyka liczb odbijała filozofię platońską warchitekturze romańskiej, gotyckiej ibarokowej. Jedynkę pitagorejczycy nazywali najlepszą, gdyż była nieparzysta, zatem źródłem i"matką" wszystkich pozostałych liczb; trójka wyrażała od wieków świętość - sacrum unarodów różnych religii, znano ją wChinach, Tybecie, Egipcie, Persji, Babilonii, whinduizmie, judaizmie (Jz 6,3), wkulcie Mitry, wNT liczba 3 przypieczętowuje tajemnicę Trójcy Przenajświętszej; czwórka stanowi znak uniwersum, 4 strony świata, 4 żywioły (woda, powietrze, ogień, ziemia), 4 pory roku, aw filoz. gr. 4 cnoty kardynalne; siódemka wmistyce bibl. jest liczbą świętą, siedmioramienny świecznik wyraża autorytet Boga, a7. dzień tygodnia jest wtradycji "ozdobą" pozostałych dni; dwunastka ceniona poprzez Żydów ichrześcijan: 12 znaków zodiaku dzieli niebo gwiazdami, doba złożona jest z12 godz. dnia inocy, wST czytamy o12 synach Jakuba, ojca 12 pokoleń Izraelitów, aw NT o12 apostołach Chrystusa, kompozycja oparta na liczbie 12 znajduje uzasadnienie wBoskiej Komedii Dantego - wRaju 12 postaci wyraża symbole mądrości. Starożytność stosowała kompozycję liczbową, na przykład Homer Iliadę iOdyseję podzielił na 24części każdą, gdyż wyrażały liczba liter walfabecie greckim, Wergiliusz iStacjusz podzielili własne utwory epickie na 12 ksiąg; trzydziestka trójka jest wBiblii liczbą wyjątkową jako znak lat życia Chrystusa, traktat św. Augustyna (Contra Faustum manichaeum) liczy także 33 księgi, Kasjodora 33 rozdziały, Villon zmienia imię Chrystusa wstrofie 33. swego Testamentu. Mistykę liczb ijej symbolikę starożytność przyswoiła sobie dzięki Pitagorasowi

Czym jest symbolika liczb znaczenie w Słownik pisownia S .