Czy przydatne?

Co to jest Sygietyński Antoni, pseud. Gosławiec

Co oznacza SYGIETYŃSKI ANTONI, PSEUD. GOSŁAWIEC: krytyk lit., teatralny, muzyczny, prozaik, znakomity teoretyk pol. naturalizmu; tata Tadeusza, artysty Zespołu Pieśni iTańca "Mazowsze". Poglądy estetyczne S. wyrastały zinspiracji filozofa franc. H. Tainea. Fundamentalną funkcją dzieła sztuki była dla S. wierność naturze irealistyczne jej odtwarzanie, przeciwstawiał się zaś tendencyjności. Te poglądy manifestował wartykułach olit., malarstwie, muzyce iteatrze jako entuzjasta pisarstwa G. Flauberta ifranc. pisarzy naturalistów. Najpełniejszą wypowiedzią osztuce był jego wstęp do Albumu Maksa iAleksandra Gierymskich (1886). Jako krytyk muzyki pisał między innymi otwórczości F. Chopina, S. Moniuszki, W. Żeleńskiego iI. Paderewskiego. Teatr był dla niego syntezą sztuk, lit. pol. pokazywał wszerokiej perspektywie europ., wten sposób wyróżnił się jako znakomity krytyk 2. poł. XIX w. Twórczość lit. była dlań drugoplanowa; autor między innymi powieści Na skałach Calvados (1884), Wysadzony zsiodła (1891) i zbiorów nowel Drobiazgi (1900) iŚwięty ogień (1918) realizujących założenia estetyki naturalistycznej

Czym jest Sygietyński Antoni, pseud znaczenie w Słownik pisownia S .