Czy przydatne?

Co to jest Suprematyzm

Co oznacza SUPREMATYZM: nurt sztuki zapoczątkowany poprzez K. Malewicza w1915 wmanifeście przy okazji wystawy sztuki ros. futurystów, w trakcie której Malewicz wystawił Czarny kwadrat na białym tle - pierwsze dzieło s. Kluczowym założeniem s. była supremacja odczuwania plastycznego nad przedmiotowością wsztuce; komponowane zprostych form geometrycznych: linii, kwadratu, koła, trójkąta, dynamiczne układy płaszczyzn albo form przestrzennych wyrażały prędkość, rytm. W1919 Malewicz stworzył kluczowe dzieło kierunku Biały kwadrat na białym tle. Zobacz także Malewicz Kazimierz

Czym jest suprematyzm znaczenie w Słownik pisownia S .