Czy przydatne?

Co to jest Suplikacje

Co oznacza SUPLIKACJE: liryczne śpiewy rel. ocharakterze błagalnym, dzięki którym naród wyrażał iprzedstawiał Bogu własne pragnienia ilęki, na przykład dawna pieśń Święty Boże, Święty Silny śpiewana była wchwilach zagrożenia, kataklizmu, wczasie wojen; antologię Suplikacji czasów wojny lat 1939-45 opracował J. Szczypka (1983), aw niej znajduje się między innymi s. poetyckaB.Obertyńskiej: "Od głodu, Od powietrza na wichrze, Od ognia, Od tajgi, Wybaw nas Panie!", czy J. Balińskiego Suplikacje polskie (1987): "Od zgonu wiary wsercach naszych zachowaj nas, Panie! / My, Polacy, Ciebie owolność prosimy, Wysłuchaj nas, Panie!"

Czym jest suplikacje znaczenie w Słownik pisownia S .