Czy przydatne?

Co to jest Styl

Co oznacza STYL: zespół środków jęz., świadomie dobranych poprzez autora tekstu pisanego albo mówionego. Wg kryterium funkcjonalności rozróżniamy s.: indywidualny albo typowy, zwięzły albo rozwlekły, kancelaryjny albo kolokwialny, jasny albo zagmatwany, komunikatywny, publicystyczny, wzniosły, kwiecisty i tak dalej We współcz. polszczyźnie odznacza się s.: artystyczny (na przykład autora dzieła literackiego), naukowy, publicystyczny, urzędowo-kancelaryjny ijęzyka mówionego. Właściwością dobrego s. są jasność, precyzja, zwięzłość, komunikatywność

Czym jest styl znaczenie w Słownik pisownia S .