Czy przydatne?

Co to jest Stroiński Zdzisław, pseud. Marek Chmura

Co oznacza STROIŃSKI ZDZISŁAW, PSEUD. MAREK CHMURA: pisarz "pokolenia Kolumbów", dziennikarz; wczasie wojny student polonistyki iprawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, żołnierz AK, aresztowany w1943 w trakcie składania wieńca pod pomnikiem M. Kopernika, poległ wpowstaniu warszawskim wraz z T. Gajcym. Związany zgrupą pisarzy wokół konspiracyjnego miesięcznika lit. "Sztuka iNaród". Autor cyklu liryków Okno (1943), wyrażających wizyjną imetafizyczną technikę obrazowania iapokaliptyczne obrazy wojennej rzeczywistości; szczególnie cenne wiersze S.:Ród Anhellich (nagrodzony wkonkursie "Sztuki iNarodu") i Bóg, Polska. Również autor Opowiadań, których tematem są różne postawy człowieka wobec zgonu, i rozpraw polonistycznych, między innymi Oliryce, dramacie, etymologii iinnych figlach, wktórej polemizował zteorią poety rówieśnika A. Trzebińskiego, głoszącego wyższość form dramatu nad liryką

Czym jest Stroiński Zdzisław, pseud znaczenie w Słownik pisownia S .