Co to jest Strofa

Oceń przydatność:

   

» nazywana inaczej zwrotką; stanowi powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (np. sylabicznej, tonicznej itp.); budowa s. opierać się może na układzie rymowym, treściowym, czasem na powtarzających się kombinacjach wersów oustalonej liczbie sylab bądź zestrojów akcentowych. Najprostszą s. jest zwrotka dwuwersowa, tzw. dystych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • tercyna » strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym
  • leksykografia » nauka ometodach układania itechnice opracowywania słowników
  • Wergiliusz, Publius Vergilius Maro » poeta rzym., cieszył się opieką Mecenasa iOktawiana Augusta. Główne

Co oznacza strofa?

Co to znaczy strofa.