Co to jest Strofa

Oceń przydatność:

   

» nazywana inaczej zwrotką; stanowi powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (np. sylabicznej, tonicznej itp.); budowa s. opierać się może na układzie rymowym, treściowym, czasem na powtarzających się kombinacjach wersów oustalonej liczbie sylab bądź zestrojów akcentowych. Najprostszą s. jest zwrotka dwuwersowa, tzw. dystych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Przypkowski Samuel » poeta, filozof ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach
  • miedzioryt » sztych, należy do wklęsłych suchych technik graficznych. Rylcem
  • Kantor Tadeusz » malarz, scenograf, reżyser. Wokresie okupacji stworzył wKrakowie
  • Rzewuski Wacław » poeta dramaturg, twórca magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach
  • poezja pokolenia "bruLionu" » generacja poetów ur. po 1960 r., debiutujących w nowej sytuacji polit

Co oznacza strofa?

Co to znaczy strofa.