Co to jest Strofa

Oceń przydatność:

   

» nazywana inaczej zwrotką; stanowi powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (np. sylabicznej, tonicznej itp.); budowa s. opierać się może na układzie rymowym, treściowym, czasem na powtarzających się kombinacjach wersów oustalonej liczbie sylab bądź zestrojów akcentowych. Najprostszą s. jest zwrotka dwuwersowa, tzw. dystych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Szymanowski Józef » poeta, krytyk lit., uczestnik obiadów czwartkowych, zaprzyjaźniony
  • literatura emigracyjna » tworzona poza granicami kraju; w pol. l.e. były dwa okresy, ich
  • literatura ludowa » zwykle anonimowa twórczość ludu wiejskiego, współtworząca szeroko
  • almanach » 1) publikacja zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z
  • Maj Bronisław » poeta, eseista, krytyk lit., nauczyciel akademicki UJ. Aktor

Co oznacza strofa?

Co to znaczy strofa.