Co to jest Strofa

Oceń przydatność:

   

» nazywana inaczej zwrotką; stanowi powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (np. sylabicznej, tonicznej itp.); budowa s. opierać się może na układzie rymowym, treściowym, czasem na powtarzających się kombinacjach wersów oustalonej liczbie sylab bądź zestrojów akcentowych. Najprostszą s. jest zwrotka dwuwersowa, tzw. dystych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • passe-partout » 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) np. na koncerty, do kina; 2)
  • scenariusz » utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej
  • Tołstoj Lew » ros. pisarz imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej
  • geneza literacka » zespół uwarunkowań, które miały wpływ na rozwój lit. w ciągu wieków (
  • Baliński Stanisław » poeta, prozaik, tłumacz. Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych

Co oznacza strofa?

Co to znaczy strofa.