Co to jest Stanisławowska strofa

Czy się przydało?

» dostojna odmiana strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze" (S. Trembecki, Na dom nowy); popularna przede wszystkim wliryce oświecenia stanisławowskiego, stąd nazwa.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Bogurodzica » nazywany tak od incipitu najstarszy zachowany zabytek językowy
  • rysunek » dziedzina wsztukach plastycznych, której dzieło jest wykonane
  • Erynie » boginie zemsty: Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera
  • New Age » ogół idei, praktyk życiowych, kultów rel. iruchów społ., fenomen

Co oznacza strofa stanisławowska?

Co to znaczy strofa stanisławowska.