Co to jest Stanisławowska strofa

Oceń przydatność:

   

» dostojna odmiana strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze" (S. Trembecki, Na dom nowy); popularna przede wszystkim wliryce oświecenia stanisławowskiego, stąd nazwa.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • figury retoryczne » szczególny sposób komponowania wypowiedzi w celu nadania jej wartości
  • Trembecki Stanisław » poeta oświecenia, dramatopisarz, tłumacz, członek WTPN. Debiutował
  • nauki humanistyczne » nauki wyróżnione ze względu na badaną dziedzinę, którą stanowi
  • afiksacja » tworzenie wyrazów pochodnych przez dodawanie afiksów (formantów) do
  • Hozjusz Stanisław » biskup chełmiński, warmiński, kardynał, czołowy przywódca

Co oznacza strofa stanisławowska?

Co to znaczy strofa stanisławowska.