Co to jest Stanisławowska strofa

Oceń przydatność:

   

» dostojna odmiana strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze" (S. Trembecki, Na dom nowy); popularna przede wszystkim wliryce oświecenia stanisławowskiego, stąd nazwa.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Hernas Czesław » historyk lit., folklorysta, redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism
  • oratorium » epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez
  • alternatywny » dający możliwość wyboru między dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a
  • manuskrypt » rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie
  • budowa dzieła filmowego » film - jedna z form audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w

Co oznacza strofa stanisławowska?

Co to znaczy strofa stanisławowska.