Co to jest Stanisławowska strofa

Czy się przydało?

» dostojna odmiana strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze" (S. Trembecki, Na dom nowy); popularna przede wszystkim wliryce oświecenia stanisławowskiego, stąd nazwa.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Marino Giambattista » poeta wł., jeden zczołowych przedstawicieli baroku, twórca
  • limeryk » krótki utwór wierszowany ocharakterze okolicznościowej igraszki
  • bard » starocelt. i celt. poeta i pieśniarz, wieszcz; występował w
  • Sęp Szarzyński Mikołaj » poeta przełomu późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant

Co oznacza strofa stanisławowska?

Co to znaczy strofa stanisławowska.