Co to jest Stanisławowska strofa

Oceń przydatność:

   

» dostojna odmiana strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze" (S. Trembecki, Na dom nowy); popularna przede wszystkim wliryce oświecenia stanisławowskiego, stąd nazwa.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Tyrteusz, gr. Tyrtajos » poeta gr., który wg legendy zamiast wojska wysłany został przez
  • praca organiczna » jedno z dwu głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające
  • Kostkiewiczowa Teresa » historyk iteoretyk lit. pol., profesor UW (1956-71), wykładowca
  • almanach » 1) publikacja zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z

Co oznacza strofa stanisławowska?

Co to znaczy strofa stanisławowska.