Co to jest Stoicyzm

Czy się przydało?

» doktryna filoz. zapoczątkowana wIV w. p.n.e. przez Zenona zKition, który nawiązując do cyników za jedyne dobro uważał cnotę rozumianą jako życie zgodne zzasadami rozumu, przezwyciężenie stanów emocjonalnych inamiętności (gr. apatheia), będących źródłem zła. Whistorii s. wyróżnia się trzy okresy: 1) Stara Stoa, IV-III w. p.n.e., reprezentowana przez Zenona zKition, Kleantesa zAssos iChryzypa zSoloi;
2) Średnia Stoa, II-I w. p.n.e. - przenikanie s. do Rzymu: Panajtios zRodos iPosejdonios; 3) Młodsza Stoa, I-II w. n.e.: Seneka Młodszy, Epiktet zHierapolis icesarz Marek Aureliusz, którzy propagowali mądrość osiągniętą osobistym wysiłkiem przypisując wartość moralną badaniu nauk. S. głosił, że człowiek będąc cząstką rozumnego świata powinien żyć zgodnie zzasadami swego rozumu, wten sposób osiągnie wolność.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków
  • Scena Plastyczna KUL » powstały w1970 r. przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim teatr
  • deminutyw » wyraz zdrobniały, mający zabarwienie emocjonalne dodatnie
  • poezja tyrtejska » nurt poezji patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od

Co oznacza stoicyzm?

Co to znaczy stoicyzm.