Czy przydatne?

Co to jest Stanisławski Konstanty, właśc. K. Aleksiejew

Co oznacza STANISŁAWSKI KONSTANTY, WŁAŚC. K. ALEKSIEJEW: ros. aktor, reżyser, reformator teatru europ. artysta MChAT-u. Jako reżyser poszukiwał uniwersalnych metod pracy zaktorem, kładł nacisk na inscenizację, na indywidualną izespołową grę aktorską i ruch zbiorowy na scenie. Pierwszy wprowadził dekoracje przestrzenne projektowane zgodnie zprzekazem utworu scenicznego, autor cenionych wśrodowisku teatralnym książek Moje życie wsztuce, Robota aktora nad sobą (1938) i Robota aktora nad rolą. Pod koniec życia kompletnie poświęcił się studiom nad nauk. opracowaniem sposoby kształcenia aktora, opartej na realizmie psychologicznym doprowadzającym do całkowitego zespolenia aktora zpostacią sceniczną, pobudzenia procesu twórczego ina "treningu" aktorskim opierającym się na roli. Przygotowane poprzez S. ćwiczenia do dziś stanowią podstawę tradycyjnego kształcenia aktora, zawierają konkretne wskazówki osiągnięcia "prawdy" iwyrazistości scenicznej nierozerwalnie związanej zosobą wykonawcy, który budując postać musi odwoływać się do swojej pamięci emocjonalnej; poszukiwania S. stanowią także podstawę licznych modyfikacji "treningów aktorskich". Zkoncepcji S. korzystało wielu artystów, między innymi J. Grotowski

Czym jest Stanisławski Konstanty, właśc znaczenie w Słownik pisownia S .