Czy przydatne?

Co to jest Baruch Spinoza

Co oznacza SPINOZA BARUCH: filozof hol. pochodzenia żyd.; gł. dzieło Etyka pisane od 1661, opublikowane po jego zgonu, jest wyłożeniem doktryny zbawienia człowieka poprzez poznanie Boga. Dwie pierwsze księgi traktują oBogu io naturze ludzkiej, S. ustala wnich Boga jako substancję składającą się znieskończonej liczby atrybutów, zktórych dostępne człowiekowi rozciągłość imyślenie pozwalają na poznanie. Wksiędze trzeciej Opochodzeniu inaturze efektów przedstawia analizę pożądań stwierdzając, iż umożliwiają one człowiekowi zaistnienie wpostaci materii iw postaci ducha. Ten traktat oBogu iczłowieku analizuje duszę ludzką, jej namiętności i wszystkie przedmioty egzystencji indywidualnej. Jednostka może zaznać zbawienia iszczęścia, jeżeli potrafi rozpoznawać na dnie swych myśli obecność Boga, zrozumieć swoją jedność znaturą. S. głosił, że miłość do Boga będąca rezultatem tak rozumianego poznania przynosi uczucie szczęścia, arefleksyjna samowiedza prowadzi do mądrości

Czym jest Spinoza Baruch znaczenie w Słownik pisownia S .