Czy przydatne?

Co to jest Herbert Spencer

Co oznacza SPENCER HERBERT: z angielskiego: filozof isocjolog, przedstawiciel organicyzmu i ewolucjonizmu; rozważał mechanizm przechodzenia od jednorodności do różnorodności jako prawo wszelkiego rozwoju organicznego. Próba syntezy wiedzy ludzkiej została przedstawiona poprzez S. w10-tomowym dziele Mechanizm filozofii syntetycznej (1862-93), zktórego wPolsce ukazały się 2 części. Majątek S. przyczynił się do uznania socjologii za odrębną dyscyplinę naukową, ajego poglądy stanowią istotny pkt. odniesienia wdyskusjach na temat ewolucji społ

Czym jest Spencer Herbert znaczenie w Słownik pisownia S .