Czy przydatne?

Co to jest Socrealizm

Co oznacza SOCREALIZM: realizm socjalistyczny, kierunek obowiązujący (od 1934) wsztuce ilit. ZSRR, podporządkowujący każdą twórczość artystyczną propagandzie partii komunistycznej, tak zwany zapotrzebowanie na lit. proletariacką, robotniczo-chłopską, rewolucyjną, odzwierciedlającą losy robotników wKraju Rad, aktywistów komsomolskich, kołchoźników. Sposób twórczości ikrytyki lit., wzorowo zrealizowana między innymi wpowieści Jak hartowała się stal N. Ostrowskiego (1935); wPolsce obowiązująca od słynnego Zjazdu Literatów Polskich wSzczecinie (1949), w trakcie którego zadekretowano s., każde odstępstwo traktowane było jako słowo reakcyjnego światopoglądu (o którym pisał J. Szczepański wksiążce Kadencja). Wlatach 1949-56 dali świadectwo akceptacji s. między innymi W. Broniewski Słowem oStalinie (1949), I. Newerly Pamiątką zCelulozy. A. Mandalian pisał: "jeżeli traktor nie może orać / Jeżeli siew nie osiągnie skutku / To fakt / iż działa klasowy wróg". T. Borowski, pisarz-agitator, zaaprobował marksizm, komunizm ilit. radziecką, aw konsekwencji popełnił
samobójstwo (1951). S. to przeciwieństwo schematyzmu, mitu wroga klasowego, stylistyki militarnej, powieści produkcyjnej, ustalonych gat. poetyckich: panegiryk, oda, pamflet, paszkwil; określonej tematyki wmalarstwie, na przykład obraz A. Kobzdeja Podaj cegłę (1950). Zperspektywy czasu s. to czas zagubionego sumienia sporej części inteligen cji, która zaakceptowała albo biernie realizowała układ hist.-polit., obcy pol. tradycji lit. ikulturze

Czym jest socrealizm znaczenie w Słownik pisownia S .