Czy przydatne?

Co to jest Skamander

Co oznacza SKAMANDER: ekipa poetycka skupiona wokół warszawskiego pisma "Skamander" (od 1920), miesięcznika poetyckiego, którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: "Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą"
(S. - rzeka przepływająca w okolicy Troi, obecna wIliadzie); reprezentowana w pierwszej kolejności poprzez "ogromną piątkę" pisarzy: J. Tuwima, K. Wierzyńskiego,
J. Iwaszkiewicza, J. Lechonia iA. Słonimskiego, którzy publikowali tu poezję, szkice krytyczno-lit., recenzje lit., teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe i polemiki. Wsposób niezależny współtworzyli skamandryckie ideały estetyczne także S. Baliński, J. Brzechwa,
I. Tuwim, L. Okołów-Podhorski, M. Grydzewski. Luźno związani ze skamandrytami byli między innymi K. Iłłakowiczówna,
M. Pawlikowska-Jasnorzewska, J. Wittlin, J. Liebert. Centrum życia lit.-towarzyskiego stanowiła kawiarnia "Ziemiańska" przy ul. Mazowieckiej wWarszawie. Ekipa S. swój artystyczny program opierała na harmonijnym współistnieniu różnych niepowtarzalnych indywidualności twórczych, nie proponując zresztą programu teoretycznego, ceniąc spontaniczną poezję dnia codziennego ("jesteśmy pisarzami dnia dzisiejszego - wtym nasza wiara icały nasz program"), poezję wolną od obowiązków ideowych, wyrażającą radość życia wczasie niepodległości narodowej, kreującą nowego bohatera lirycznego tak zwany szarego, pełnego "witalizmu" (pochwała biologicznej pełni życia, kult Dionizosa), mieszkańca miasta. Wjęzyku poetyckim wykorzystywano kolokwializmy, nawet brutalizmy w okolicy ironii, satyry (cykl szopek politycznych), wzakresie budowy wiersza zachowując klasycystyczne reguły tworzenia. Duchowym mistrzem, patronem był L. Staff. Skamandryci kształtowali gust pol. inteligencji lat międzywojennych; wlatach 30. na łamach "Skamandra" i"informacje Literackich" (1924-39) debiutowało nowe pokolenie pisarzy. Wczasie II wojny światowej, po próbach scalenia na łamach emigracyjnych "informacje" wLondynie (październik 1941), nastąpiło ostateczne rozejście się ekipy - towarzyskie, literackie ipolityczne

Czym jest Skamander znaczenie w Słownik pisownia S .